Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 Fysioterapia

 
  Olli Einistö (OMT-fysioterapeutti) *      

 

lue lisää ➡
  Pia Tonteri (työfysioterapeutti) *

 

lue lisää ➡


* vain työterveyshuollon asiakkaille

 


Mitä OMT on? (Somty ry)

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttisia harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

Olli Einistö
ft, OMT 

 


Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija, jolla on fysioterapeutin pätevyys ja työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus.

 

Työfysioterapeutti mm.

  • tutkii ja arvioi työntekijän toimintakykyä ja työssä kuormittumista
  • opastaa valitsemaan sopivia työasentoja, -tapoja ja –liikkeitä
  • ohjaa työntekijöitä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
  • ohjaa sujuvaan työskentelyyn
  • suunnittelee työkykyä ylläpitävää toimintaa ja osallistuu sen toteuttamiseen yhteistyössä työyhteisön kanssa
  • osallistuu työn ja työyhteisön kehittämishankkeisiin
  • suunnittelee ja toteuttaa ryhmätoimintoja
  • toimii asiantuntijana uusien työtilojen ja –välineiden suunnittelussa

 

Työfysioterapian lisäksi hoidan tuki- ja liikuntaelinongelmia mm. niska, selkä, olkapää, lonkkakipuja. Vastaanotolleni voi tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman.

Pia Tonteri 
Työfysioterapeutti, lymfaterapeutti